Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie

"TWIERDZA"

"Najważniejszym elementem każdej broni jest głowa jej użytkownika"

Wsparcie

Podejmowanie działań we współpracy z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i innymi władzami samorządowymi w celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży.

Kolekcjonerstwo

Prowadzenie, promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim oraz zrzeszanie kolekcjonerów broni wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

Obrona

Sprawowanie pieczy nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową.

Edukacja

Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej wśród młodzieży polegających na kształtowaniu i umacnianiu postawy wobec spraw obronności RP.

Trening

Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego członków Stowarzyszenia a także osób nie będących członkami Stowarzyszenia

Organizacja

Organizowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu strzeleckiego na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia: Piotr Dawidowski

Wiceprezes Stowarzyszenia: Jarosław Hamerski

Skarbnik: Andrzej Wróbel

Członek zarządu: Paweł Hołys

Członek zarządu: Jerzy Jaroszewski

Komisja rewizyjna:  Andrzej Fedorowski-Gawryś • Michał Panas • Wojciech Czochra

KRS: 0000771539,   NIP: 9223061003

Nr. konta Mbank: 82 1140 2004 0000 3502 8059 2967

STRZELECTWO DLA KAŻDEGO

Projekt „Strzelectwo dla Każdego” jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu rozpoczęcia projektu (1.07.2022) ukończyły 26 lat, z wyjątkiem osób:

 1. będących członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
 2. będących członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
 3. posiadających pozwolenie na broń,
 4. posiadających patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 5. posiadających dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
 6. będących funkcjonariuszami służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,
 7. prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,

posiadających uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa sportowego,

 

 TERMINY ZAJĘĆ PRZEPROWADZANYCH W NASZYM KLUBIE

Zapisy dostębne będą 2 tygodnie przed datą zajęć

22-23.07.2023

8-9.09.2023

6-7.10.2023

27-28.10.2023

4-5.11.2023

17-18.11.2023

1-2.12.2023

15-16.12.2023

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy wyłącznie na:  www.sdk.pzss.org.pl

Szczegółowe informację:  tel. 883970550, 512336031

Strzelnica

Strzelnica kryta 50 metrów, 7 stanowisk strzeleckich w tym do rozegrania części szybkich konkurencji pistoletowych oraz pistolet standard, tarczociągi automatyczne, możliwość oddawania strzałów na dystansie – 50m, 25m, 15m, 10m.

Strzelnica kryta 25 metrów  9 stanowisk pistoletowych w tym do rozegrania części szybkich konkurencji pistoletowych oraz pistolet standard, tarczociągi automatyczne oraz strzelnica

  do strzelań dynamicznych o pow. 250mkw

 Strzelnica znajduje się przy ulicy Szczebrzeskiej 102 w Zamościu (szkoła rolnicza)

Zawody

ZAWODY I WYDARZENIA ZSS TWIERDZA  –  KALENDARZ 2024


ZAWODY O PUCHAR ANDRZEJA FEDOROWSKIEGO – GAWRYSIARegulamin


 
-18.02.2024r. – I Runda – Puchar Prezydenta Miasta Zamość    Regulamin   Komunikat     (Zawody z kalendarza PZSS)
-21.04.2024r. – II Runda – Puchar Prezydenta Miasta Zamość – Regulamin Komunikat        (Zawody z kalendarza PZSS)
-26.05.2024r. – Szturm na Twierdzą  Zamość    Regulamin       Komunikat                          (Zawody z kalendarza PZSS)

-16.06.2024r. – Strzelanka z minionej epoki  – Regulamin        Komunikat

— ROK 2023 —

— UWAGA — PUCHAR ZSS TWIERDZA Zamość w 2023 roku – Regulamin  Klasyfikacja roczna

17.12.2023 r. “Zawody strzeleckie ostatniej szansy” – Regulamin     Komunikat 

– 3.12.2023 r. “Mikołajkowe zawody strzeleckie” –  Regulamin     Komunikat 

– 19.11.2023 r. “Karabinowe zawody strzeleckie” –  Regulamin     Komunikat 

– 29.10.2023 r. “Pistoletowe zawody strzeleckie” –  Regulamin     Komunikat 

– 15.10.2023 r. “Jesienne zawody strzeleckie” – Zawody przeniesione z dnia 1.10   –  Regulamin     Komunikat 

– 22.04.2023 r. “Puchar Prezesa klubu ZSS Twierdza” – Zawody przeniesione z dnia 2.04   –  Regulamin     Komunikat 

– 26.03.2023 r. “Wiosenne zawody strzeleckie” –  Regulamin     Komunikat 

– 12.03.2023 r. “Zawody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet” –  Regulamin   Komunikat 

– 26.02.2023 r. “Zawody strzeleckie” –  Regulamin    Komunikat

– 12.02.2023 r. “Walentynkowa strzelanina” –  Regulamin   Komunikat 

– 22.01.2023 r. “Zimowe zawody strzeleckie” –  Regulamin   Komunikat 

– 08.01.2023 r. “Rozpoczęcie sezonu 2023” –  Regulamin   Komunikat 


— ROK 2022 —

– 16.01.2022 r. Zawody Strzeleckie  „Otwarcie sezonu strzeleckiego w ZSS Twierdza 2022” –  Regulamin   Komunikat

– 30.01.2022 r. Zawody Strzeleckie “30. FINAŁ WOŚP” –  Regulamin  Komunikat

– 13.02.2022 r. Zawody Strzeleckie “Walentynkowa Strzelanina” – Regulamin  Komunikat

– 27.02.2022 r. Zawody Strzeleckie “Zawody o puchar Prezesa ZSS TWIERDZA” –  Regulamin  Komunikat

– 13.03.2022 r. Zawody Strzeleckie “Zawody z okazji Dnia Kobiet” –  Regulamin  Komunikat

– 27.03.2022 r. Zawody Strzeleckie  “Wiosenne zawody strzeleckie o Puchar Klubu ZSS Twierdza” –  Regulamin Komunikat

– 10.04.2022 r.  Zawody Strzeleckie „I Runda Wojewódzki Turniej Strzelecki WTS 2022” –   Regulamin  Komunikat

– 29.05.2022 r.  Szturm na Twierdzę – zwody strzeleckie – Regulamin  Komunikat

– 26.06.2022 r.  Zamojskie drużynowe zawody strzeleckie – Regulamin   Komunikat

– 30.10.2022 r.  Jesienne zawody strzeleckie – Regulamin Komunikat

– 12.11.2022 r.  Odzyskanie Niepodległości. Pistoletowe zawody strzeleckie – Regulamin Komunikat

– 13.11.2022 r.  Odzyskanie Niepodległości. Karabinowe zawody strzeleckie – Regulamin Komunikat

– 04.12.2022 r.  Mikołajkowe Zawody Strzeleckie – Regulamin Komunikat

– 07.12.2022 r.  I Mistrzostwa Miasta Zamość w Wieloboju Strzeleckim Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych –  Regulamin  Komunikat

– 18.12.2022 r.  Strzeleckie Zawody Ostatniej Szansy – Regulamin  Komunikat
PROWADZĄCY STRZELANIE

 

13-14.07.2024r. 
 Zapisy na kurs na prowadzącego strzelanie należy wysłać na adres: kurs@zss-twierdza.pl

W zgłoszeniu należy podać:

NAZWISKO,   IMIĘ,   PESEL,   PEŁNY NR. PATENTU LUB POZWOLENIA NA BROŃ,   NR. I RODZAJ LICENCJI

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która posiada:

– patent strzelecki lub
pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika lub
– jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Kosz kursu wraz z egzaminem wynosi 600zł.

Szczegółowe informację uzyskają Państwo w lub wiadomości zwrotnej lub tel. 883970550, 512336031

Regulamin: www.pzss.org.pl/patenty-licencje/prowadzacy-strzelanie 

Jak zostać członkiem ZSS Twierdza

 • zapoznać się ze statutem stowarzyszenia, regulaminem stowarzyszenia, regulaminem opłacania składek członkowskich oraz treścią obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,
  być osobą niekaralną
 • złożyć deklarację członkowską dostępną w biurze stowarzyszenia oraz na naszej stronie

 • opłacić wpisowe oraz składkę członkowską

 • Kandydat na członka nie posiadający osoby polecającej może byś wpisany na poczet członków po upływie min. 6 miesięcy od dnia decyzji zarządu o przyjęcie na kandydata na członka stowarzyszenia. Kandydat na członka ma takie same prawa jak członek wspierający, jednakże prawa te mogą być ograniczone bezpośrednio przez władze stowarzyszenia lub na wniosek innego członka stowarzyszenia w przypadku nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie nie posiadająca osoby polecającej posiada statut kandydata na członka.

 • Kandydat na członka nie posiadający osoby polecającej może zostać poproszony o przedstawienie:

  • orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że osoba może dysponować bronią,

  • orzeczenia psychologicznego potwierdzającego, że osoba może dysponować bronią,

  • zaświadczenia o niekaralności.

 • Kandydat na członka należący do formacji uzbrojonej lub posiadający pozwolenie na posiadanie broni, patent strzelecki, licencję zawodniczą wydana przez PZSS, lub dopuszczenie do posiadania broni, zwolniony jest z przedstawienia w/w dokumentów 


Galeria